Η Φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι οι ασθενείς  που λαμβάνουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας θα πρέπει να είναι ενεργοί στη διαδικασία της αποκατάστασης γιατί  όσο περισσότερο συμμετέχουν στη θεραπεία , τόσο πιο πολύ γνωρίζουν το σώμα τους και αντιλαμβάνονται που είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να αποφεύγουν. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική φυσικοθεραπεία που αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ενεργό ρολό κατά την διάρκεια της θεραπείας τους. Επίσης τροποποιώντας λίγο την καθημερινότητα τους, με το να είναι συνειδητοί  και ενήμεροι στο τι πρέπει να αποφεύγουν και με ποιο τρόπο πρέπει να κινούνται , να κάθονται η να μεταφέρουν κάποιο βάρος, είναι αρκετό για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η κλασική φυσικοθεραπεία όπου ο ασθενής είναι παθητικός και γίνεται δέκτης διαφόρων φυσικών μέσων χωρίς την ενεργητική συμμέτοχη από τον ίδιο τον ασθενή είναι ενάντια στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας.

Πολύ σημαντικό για εμάς είναι να αφιερώσουμε χρόνο στους ασθενείς για να  εξηγήσουμε τον μηχανισμό που έχει δημιουργήσει τα συμπτώματα τους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η φυσικοθεραπεία. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο να κατανοήσουν την αιτία του προβλήματος, γιατί με αυτό τον τρόπο γίνονται οι ίδιοι οι «γιατροί» του εαυτού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Θεωρούμε καθήκον μας να είμαστε στη διάθεσή των ασθενών μας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα προκύψει μπορούν να μας καλούν στο τηλέφωνο. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή τους, για να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα τους.

Με την εμπειρία μας βλέπουμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα βασίζεται στην ομαδική δουλειά γι’ αυτό έχουμε διαρκή επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό τους σχετικά με το πλάνο της θεραπείας.

Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς με το πολύτιμο κομμάτι της έρευνας γι’ αυτό η συνεχής εκπαίδευση μας στις νέες εξελίξεις της φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητη ώστε να παρέχουμε τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές.

Οι κλινικές αποφάσεις για την αποτελεσματικότερη θεραπεία  πρέπει να βασίζονται στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις. Τόσο η διάγνωση, η πρόγνωση, όσο και η θεραπεία,  πρέπει να προέρχονται από έγκυρα  και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται ως τεκμηριωμένη πρακτική (evidencebased practice). Σύμφωνα με αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε  και να επιλέγουμε  την καλύτερη δυνατή χρήση των αποδεικτικών στοιχείων για την  καλύτερη κλινική αξιολόγηση και  την καλύτερη θεραπευτική παρέμβαση στους ασθενείς μας.