ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ-TAPING

Dynamic Tape

Το Dynamic tape είναι η επανάσταση στην εμβιομηχανική επίδεση. Σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται τα φορτία, τα κινητικά μοτίβα και την λειτουργικότητα.

Το Dynamic Tape είναι ειδικά σχεδιασμένο, ένας ιδιαιτέρα ελαστικός αυτοκόλλητος  επίδεσμος πού είναι εντελώς διαφορετικός από το λευκό αθλητικό tape και τα kinesio tape.  Οι μοναδικές ιδιότητες του καθώς και η δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις επιτρέπουν την εμβιομηχανική προσέγγιση στην επίδεση.

Ο επίδεσμος εφαρμόζεται με τρόπο που να επιτρέπει στην ελαστική ενέργεια να μιμηθεί την κίνηση του τραυματισμένου μυός ή να τροποποιήσει κινητικά πρότυπα. Χρησιμοποιείται για να διευθετήσει μηχανικά ελλείμματα που έχουν διαγνωσθεί κλινικά και υποστηρίζονται από την επιστημονική βιβλιογραφία. Εκτός από την εμβιομηχανική του δράση έχει απεδείχθη  ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για τις λεμφικές επιδέσεις.