Μέθοδοι

Η σύγχρονη ερευνά  δείχνει ότι ο συνδυασμός  σύγχρονου εξοπλισμού, η εφαρμογή τεχνικών manual από τον θεραπευτή και η θεραπευτική άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα μυοσκελετικά προβλήματα. Έτσι με τον σύγχρονο εξοπλισμό  μας, όπως  ηλεκτροθεραπεία,  ηλεκτροβελονισμός, laser, υπέρηχοι, shockwave, CPM, κρυοθεραπεία με διαλείπουσα συμπίεση, συσκευή για μασάζ ποδιών, κάμερες ανάλυσης κίνησης κα. και τις σύγχρονες μεθόδους φυσικοθεραπείας όπως Manual Therapy – χειροθεραπεία, κινησιοθεραπεία, McKenzie, Clinical Pilates Clinical Reformer, Dynamic Taping, Kinesiotaping, βελονισμός, θεραπευτική και αθλητική μάλαξη, κινητοποίηση μαλακών μορίων κ.α καθιστά το κέντρο μας ένα σύγχρονο και αξιόπιστο κέντρο αποκατάστασης.

Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε μια από τις πιο αξιόπιστες εφαρμογές αξιολόγησης και θεραπείας εμβιομηχανικής κάτω άκρου με διαφορές μετρήσεις, αλλά και με εξειδικευμένο εξοπλισμό (κάμερες ανάλυσης κ.α)  όπου υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ορθωτικών βοηθημάτων έσω υποδήματος (πέλματα).