ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

FMS (Functional Movement Screening)

Tο FMS (Functional Movement Screening) είναι  προ συμπτωματικός έλεγχος λειτουργικής κίνησης. Είναι ένα σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης και διαβάθμισης της κίνησης που σκοπό έχει να αναγνωρίσει κινήσεις με περιορισμένη κινητικότητα, αυξημένη κινητικότητα και απώλεια ελέγχου ή συνδυασμό αυτών, σε άτομα που δεν παρουσιάζουν πόνο ή δεν έχουν κάποιο μυοσκελετικό τραυματισμό.

Αξιολογώντας τα κινητικά πρότυπα, εντοπίζονται κινητικοί περιορισμοί, ασυμμετρίες ή μυϊκές ανισορροπίες. Η καλή ποιότητα της κίνησης είναι απαραίτητο συστατικό για την μείωση των κινδύνων τραυματισμού, για την επίτευξη βέλτιστων επιπέδων απόδοσης και κατ επέκταση  για την περεταίρω εξέλιξη του αθλητή. Αυτά μπορεί να επιτευχθούν μέσω της προσαρμογής και της εκμάθησης του σωστού πρότυπου κίνησης.

Το σύστημα αξιολόγησης του FMS αποτελείται από 7 μοτίβα κίνησης (τεστ) μέτριων ή υψηλών απαιτήσεων, όπου η βαθμολόγησή τους (3,2,1 και 0) βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια εκτέλεσης που απαιτούν ισορροπία, κινητικότητα και σταθερότητα. Οι δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες για επιστροφή σε δραστηριότητες υψηλών αθλητικών απαιτήσεων. Με την εφαρμογή των 7 δοκιμασιών εντοπίζονται τυχών αδυναμίες ή μυϊκές ανισορροπίες που μπορεί να εμφανίσουν ακόμη και αθλητές υψηλού επιπέδου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτελούν αντισταθμιστικές κινήσεις για να καλύψουν τις αδυναμίες τους, και κατ’ επέκταση να αυξάνουν τις πιθανότητες τραυματισμού.

Τα αποτελέσματα του FMS είναι αυτά που θα καθορίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων εξειδικευμένων θεραπευτικών/διορθωτικών ασκήσεων. Στόχος των θεραπευτικών ασκήσεων είναι η επαναφορά του φυσιολογικού προτύπου κίνησης. Το FMS δεν αποκαλύπτει μόνο τα λανθασμένα πρότυπα κίνησης αλλά και τις πιθανότητες τραυματισμού που έχει ένας αθλητής, με βάσει τις αδυναμίες που εμφανίζει.