ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ-TAPING

Kinesio

Στο φυσικοθεραπευτήριο PhysiKALL εφαρμόζεται ελαστική περίδεση  με Kinesio. Xρησιμοποιείται για τη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος, για μείωση του πόνου, για ενίσχυση της ιδιοδεκτικότητας, για μερική υποστήριξη των μυών  και βοηθα στην εξομαλύνση των κινήσεων των αρθρώσεων. Με την εφαρμογη kinesio tape δεν επηρεάζεται το εύρος κίνησης της άρθρωσης και αυξάνεται η λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινότητα του αλλά και δρα υποστηρικτικά στις αθλητικές δραστηριότητες του. Αν και υπάρχει χαμηλή επιστημονική τεκμηρίωση για να υποστηρίξει τα πιο πάνω και τη χρήση του Kinesio tape και των άλλων ελαστικών ταινιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση των αθλητικών τραυματισμών, δεν μπορούν να υποτιμηθούν οι θετικές επιδράσεις στην αντίληψη του αθλητή, έστω και αν αυτές σχετίζονται με μία placebo επίδραση της εφαρμογής του Kinesio tape.