ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόληψη Αθλητικών Τραυματισμών

Στο φυσικοθεραπευτήριο PhysiKALL μέσω της λεπτομερής αξιολόγησης και της ανάλυσης κίνησης με κάμερες ανάλυσης μπορεί να γίνει αναγνώριση μυϊκών αδυναμιών και λανθασμένων προτύπων κίνησης. Έτσι βελτιώνοντας τις μυϊκές αδυναμίες γίνεται πρόληψη πιθανών τραυματισμών και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για θλάσεις.

Η πιο δύσκολη φάση που καλείται να ξεπεράσει ο κάθε αθλητής είναι η περίοδος μετά τον τραυματισμό. Ο σωματικός πόνος αλλά και ψυχολογική πίεση δημιουργούν αίσθημα απογοήτευσης που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάλειψη οποιασδήποτε σωματικής άσκησης. Είναι αδύνατο να αποκλείσουμε τη πιθανότητα τραυματισμού μπορούμε όμως να την ελαχιστοποιήσουμε ακλουθώντας βασικούς κανόνες πρόληψης.

ΓΙΑΤΙ Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν !!!