ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Η Εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή.

Η Εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή. Η εργονομία εξειδικεύεται στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου . Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν σήμερα τις πιο συνηθισμένες παθήσεις  που προσβάλουν τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς και μορφές απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στη κακή εργονομία δηλαδή στην επαναλαμβανόμενη κακή στάση κατά την διάρκεια της εργασίας .

Ακόμη και με μικρές αλλαγές δημιουργούνται οι προδιαγραφές που μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά τα συμπτώματα, την άνεση του εργαζομένου, να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και την ευημερία.

Στο PhysiKALL παρέχονται χρήσιμες εργονομικές συμβουλές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της εργασίας και της καθημερινότητάς σας με σκοπό την αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων, καθώς επίσης και την πρόληψη εμφάνισης νέων τραυματισμών.

ΓΙΑΤΙ Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν !!!