ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων

Ο αθλητισμός αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας μέσω του όποιου αναπτύσσονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κάθε ηλικίας ασχολούνται με τον αθλητισμό. Κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο από επαγγελματίες αθλητές, από ερασιτέχνες αθλητές υψηλού επιπέδου αλλά και από άτομα που ασχολούνται περιστασιακά με τον αθλητισμό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού. Έτσι είναι αναπόφευκτο πολλοί από τους συμμετέχοντες συχνά να τραυματίζονται.

Οι αθλητικοί φυσικοθεραπευτές βοηθούν στην αποκατασταση των αθλητών μετά από αθλητικούς τραυματισμούς αλλά και στην αναγκαία εκπαίδευση για την πρόληψη μελλοντικών αθλητικών κακώσεων.

Το φυσικοθεραπευτήριο PhysiKALL με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις κλινικές ικανότητες εξασφαλίζει, ένα εξαιρετικό επίπεδο φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών σε αθλητές  με νευρομυοσκελετικούς τραυματισμούς. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση της επιστημονικού υπεύθυνου του PhysiKALL στο orthopaedic science rehabilitation Sports Physiotherapy Direction εγγυάται ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αποκατάστασης που εφαρμόζονται στηρίζονται σε τεκμηριωμένες πρακτικές σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας (evidence – practice), για εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία των αθλητικών τραυματισμών. Έχει την κατάλληλη γνώση για να αντιμετωπίσει οξείες και χρόνιες κακώσεις καθώς και τραυματισμούς καταπονήσεις – υπέρχρησεις με στόχο την γρήγορη επανένταξη του αθλητή.

Η αντιμετώπιση των τραυματισμών γίνεται με σύγχρονα φυσικοθεραπευτικά μέσα αποκατάστασης και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης πραγματοποιείται στο γυμναστήριο, όπου δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση, στην ιδιοδεκτικότητα, στην κινητική επανεκπαίδευση και στην λειτουργική προπόνηση. Το πρόγραμμα αποκατάστασης βασίζεται στις αρχές της εμβιομηχανικής και της εργοφυσιολογίας.

Σημαντικό είναι να αναγνωριστούν οι προδιαθεσικοί παράγοντες. Πολλοί μυοσκελετικοί τραυματισμοί οφείλονται σε κακή τεχνική, λανθασμένη ανατομική ευθυγράμμιση, αλλαγές στην εμβιομηχανική των αρθρώσεων ή λόγω μυϊκής ανισορροπίας. Γι’ αυτό πρέπει να αναγνωριστούν και να αποκατασταθούν για την αποφυγή μελλοντικών υποτροπών.